Förvaltningar och avdelningar

Organisationsschema över förvaltningar och avdelningar

Klicka på bilden för att se en förstoring.

Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna och utskotten uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer utskottens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

Gnosjö kommun har cirka 900 anställda.

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss
Kommundirektör Anna Engström

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se