Stiftelsen JE Hylténs Metallvarufabrik

Stiftelsen bildades år 1977 av Gnosjö kommun och Länsmuseet. I stiftelsen ingår även representanter från Metalls avd 171 i Gnosjö, Hembygdskretsen, samt Gnosjö industriförening.

Stiftelsens syfte är att förvalta det unika museet Hylténs industrimuseum. Efter hand har stiftelsens uppgifter utökats med bland annat ansvar för Gåröströms museum, Häryds masugn, Målskogs tråddrageri och ett företagsarkiv.

Senast uppdaterad: 2020-07-03

Kontakta oss

Ordförande
Folke Johansson (M)
tel 0370-912 30
070-666 54 73

Vice ordförande
Bernt Johansson
tel 0370-926 93

Sekreterare
Klas-Göran Park
tel 070-569 12 86

E-post
hyltens@gnosjo.se