Stiftelsen JE Hylténs Metallvarufabrik

Stiftelsen bildades år 1977 av Gnosjö kommun och Länsmuseet. I stiftelsen ingår även representanter från Metalls avd 171 i Gnosjö, Hembygdskretsen, samt Gnosjö industriförening.

Stiftelsens syfte är att förvalta det unika museet Hylténs industrimuseum. Efter hand har stiftelsens uppgifter utökats med bland annat ansvar för Gåröströms museum, Häryds masugn, Målskogs tråddrageri och ett företagsarkiv.

Ordinarie ledamöter

Folke Johansson (M), ordförande
Bernt Johansson (Gnosjö industriförening), vice ordförande
Klas-Göran Park, sekreterare
Göran Aronsson (KD)
Gunnie Davidsson (C)
Ulf Johannesson (S)
Sulo Koppelo (S)

Ersättare

Sture Jonsson (M)
Leif Ericsson (KD)
Bengt-Göran Fransson (C)
Tomas Johansson (S)
Annie Fredriksen (S)

Arbetsutskottets ordinarie ledamöter

Folke Johansson (M), ordförande
Bernt Johansson (Gnosjö industriförening), vice ordförande
Klas-Göran Park, sekreterare

Ersättare, arbetsutskottet

Gunnie Davidsson (C)
Sulo Koppelo (S)

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Folke Johansson (M)
Telefon: 0370-912 30
070-666 54 73

Vice ordförande
Bernt Johansson
Telefon: 0370-926 93

Sekreterare
Klas-Göran Park
Telefon: 070-569 12 86

E-post
hyltens@gnosjo.se

Webbplats
Industrimuseets webbplats Länk till annan webbplats.