Fastighets AB Järnbäraren

Fastighets AB Järnbäraren är ett kommunägt fastighetsbolag med uppgift att hyra ut lägenheter och lokaler inom kommunens yta.

Järnbärarens lägenheter finns på sex orter i kommunen och bolaget förvaltar ca 530 lägenheter och 25 lokaler i olika storlekar.

Bolaget leds av en styrelse som utses av kommunfullmäktige. Styrelsen har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare utifrån samma majoritet som fullmäktige och kommunens övriga nämnder. Innevarande mandatperiod innehas ordförandeskapet av socialdemokraterna.

Senast uppdaterad: 2019-10-21

Kontakta oss

Ordförande
Ingmar Johansson
ingmar.johansson@gnosjo.se

VD
Gunnar Lindow
tel 0370-33 24 00

Adress
Box 104
335 23  GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 4
335 30 GNOSJÖ

E-postadress
info@jarnbararen.seöppnas i nytt fönster

Webbplats
www.jarnbararen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster