Organisationsberedningen

Organisationsberedningen består av en representant vardera från varje parti i fullmäktige och har till uppgift att fortsätta arbetet med den nya politiska organisationen, och bland annat ha översyn över hur denna utvecklas och vid behov ta initiativ till förbättringar. Beredningen arbetar även med en översyn av förvaltningsorganisationen så att den anpassas till den politiska organisationen.

Senast uppdaterad: 2019-01-31

Kontakta oss

Beredningens ordförande
Nicklas Huuva (KD)
tel 070-659 89 67
nicklas.huuva@gnosjo.se

Beredningens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se