Kommunutvecklingsberedning

Kommunutvecklingsberedningen är en ny beredning tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att under hela mandatperioden 2014 - 2018 arbeta med kommunutvecklingsfrågor.

I beredningens direktiv sägs bland annat att beredningen skall:
- utveckla medborgar- och brukarinflytande inom kommun och nya former för medborgarinflytande
- ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa
- vara delaktiga i utarbetande och uteveckling av mål, visioner och inriktingar
- arbeta med marknadsföring av kommunen

Beredningen är parlamentariskt sammansatt och består av sex ledamöter och ersättare för dessa, och att dessa representerar samtliga politiska partier i fullmäktige.  

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Kontakta oss

Beredningens ordförande
Gustav Kjellin Fransson (M)
tel 070-348 92 75

Beredningens sekreterare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se