Demokrati- och integrationsberedning

Demokrati- och integrationsberedningen är en ny beredning tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att under hela mandatperioden 2015 - 2018 arbeta med demokrati- och integrationsfrågor.

I beredningens direktiv sägs bland annat att beredningen skall:
- utveckla demokratifrågor och nya former för medborgarinflytande
- ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa

Beredningen är parlamentariskt sammansatt och består av sju ledamöter och ersättare för dessa, och att dessa representerar samtliga politiska partier i fullmäktige.  


Senast uppdaterad: 2019-01-31

Kontakta oss

Beredningens ordförande
Daniel Backstig (M)
tel 070-690 67 89
daniel.backstig@gnosjo.se

Beredningens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11