Ekonomi

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

I detta styrningsarbete ingår att kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, inrktningsmål, samt mål till nämnderna.

Ekonomiska mål ligger under inriktningsmål för ekonomi. De ekonomiska målen för Gnosjö kommun år 2018-2020 är följande:

  • Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår genomsnittligt till minst 2% av skatteintäkterna och generella statsbidrag år 2017-2020
  • Soliditet inkl. pensionsåtagande bör inte understiga 25%
  • Alla investeringar, exklusive nybyggnation, finansieras med egna medel

Till vänster finns länkar för att ladda ner kommunens budget samt årsredovisning. Där finns även länkar till information om skattesatser mm.

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Budgetekonom/Controller
Mirza Shahzad
tel 0370-33 10 32
mirza.shahzad@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Mattias Sääf
tel 0370-33 10 36
mattias.saaf@gnosjo.se