Ekonomi

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från de vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

I styrningsarbetet ingår att kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, inrktningsmål, samt mål till nämnderna.

Ekonomiska mål ligger under inriktningsmål för ekonomi. De ekonomiska målen för Gnosjö kommun år 2018-2020 är följande:

  • Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår genomsnittligt till minst 2% av skatteintäkterna och generella statsbidrag år 2017-2020
  • Soliditet inkl. pensionsåtagande bör inte understiga 25%
  • Alla investeringar, exklusive nybyggnation, finansieras med egna medel

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
Telefon: 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Ida Källström
Telefon: 0370-33 10 36
ida.kallstrom@gnosjo.se