E-arkiv Jönköpings län

Ett e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. Vi har i flera tusen år arkiverat och bevarat information i olika format, allt från sten till trä till papper. I e-arkivet är de digitala allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de skapats.

De flesta kommuner har ett stort antal verksamhetssystem varav många är ålderstigna och behöver stängas ner. Behovet av att kunna återsöka informationen i systemen gör att de måste upprätthållas, ofta till höga kostnader utan att de egentligen, i dag, används till mer än datalagring och återsökning.

Genom att lagra informationen på ett strukturerat och standardiserat sätt kan systemen stängas ner vilket minskar kostnader och frigör resurser.

I Jönköpings län har de tretton kommunerna beslutat att köpa in ett e-arkiv tillsammans. Detta projekt drivs av e-utvecklingsrådet och kommer att tas i bruk under 2018.

Senast uppdaterad: 2018-09-04

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se