Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla.
Detta är den digitala versionen anslagstavlan. Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Det förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Gnosjö kommun.
Mer information om överklagan av beslut

På denna anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. På anslagstavlan anslås även kallelse till kommunfullmäktige samt Finnvedens samordningsförbund.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Kungörelser


Aktuella anslag


Anslag räddningnämnden


Samhällsviktig information


Anslag Finnvedens samordningsförbund


Aktuella upphandlingar

Kommunens diarium


Senast uppdaterad: 2020-08-05

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se