Aktuellt i politiken 2020

Urval av punkter som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde
2020-01-14

  • Beslut från allmänna utskottet om att alla nya bilar som köps in till kommunen ska drivas på biogas.
  • Återremittering på ärendet gällande nedläggning av förskolan i Marieholm. Ärendet lyfts därmed på nytt vid nästa sammanträde i februari.

  • Organisationen för Rally-SM (Skillingaryds MK) sökte arrangemangsbidrag på 50 000 och fick det beviljat.
    Rally-SM hålls i Skillingsryds samt Gnosjö kommun i juni 2020. Deltävlingen i Gnosjö kommer att hållas kring trakterna av Åsenhöga, där även slutsträckan går med extra poänggivande sträcka.

  • Motion om insekternas överlevnad. Förslag på olika åtgärder presenterades av samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen.

  • Kamratstödet sökte bidrag på 600 000. De fick 150 000 kronor beviljat samt förlängd borgen i fem år med villkoret för stödet att kvartalsvis göra en skriftlig utvärdering av sin budget.

Önskar du läsa mer utförligt om dessa ärenden kan du ta del av hela protokollet i vårt diarum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-01-21

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se