Kommun och politik

Kommunhuset

På dessa sidor hittar du information om hur kommunen fungerar, vilka styrdokument som finns, hur du kontaktar politiker och tjänstemän och vilka möjligheter du själv har att påverka kommunens utveckling.

Senast uppdaterad: 2020-09-03

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se