1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Kultur- och utbildningsutskottets sammanträde

Sammanträdesdatum

2024-05-22

Paragrafer

42-49

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-29

Datum då anslaget tas ned

2024-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus

Dokument


Information om hur man överklagar beslut