Gnosjö kommun logotype

Kultur- och utbildningsutskottet sammanträde

Sammanträdesdatum

2024-05-03

Paragrafer

39-41

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-08

Datum då anslaget tas ned

2024-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus

Dokument


Information om hur man överklagar beslut