Gnosjö kommun logotype

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-03-25

Paragrafer

20-38

Datum då anslaget sätts upp

2024-04-03

Datum då anslaget tas ned

2024-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus

Information om hur man överklagar beslut