Gnosjö kommun logotype

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

243-282

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-18

Datum då anslaget tas ned

2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus

Information om hur man överklagar beslut