1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Socialutskottet sekretess

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

27-34

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-26

Datum då anslaget tas ned

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus