1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

55-67

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-26

Datum då anslaget tas ned

2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus