1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-12

Paragrafer

42-46

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Värnamo