1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

42-56

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-24

Datum då anslaget tas ned

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Gnosjö kommunhus

Information om hur man överklagar beslut