1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Överförmyndarnämnden GGVV

Sammanträdesdatum

2023-03-24

Paragrafer

29-35

Datum då anslaget sätts upp

2023-04-04

Datum då anslaget tas ned

2023-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Värnamo