Gnosjö kommun logotype

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer

55-85

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum då anslaget tas ned

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Gnosjö

Information om hur man överklagar beslut