Gnosjö kommun logotype

Dataskydd och integritet

När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

Gemensamt dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen ska varje kommun ha ett dataskyddsombud som ansvarar för hur personuppgifterna hanteras. Vi delar dataskyddsombud med Gislaveds kommun.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss. För att göra ett registerutdrag maila till kommun@gnosjo.se och be om att få en blankett för registerutdrag.

Hitta snabbt