Val till riksdag, kommun och region

Val till riksdag, kommun och region hålls vart fjärde år, andra söndagen i september. I år är valdagen den 11 september ocxh du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti.

Förtidsröstningsställen och vallokaler

Se sidan vallokaler och förtidsröstningsställen

Röstkort

För att få rösta måste du ha ett röstkort som du ska ha med dig till vallokalen eller till förtidsröstningsställena. Ungefär tre veckor innan valet får du ditt röstkort i brevlådan. På det står vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Mellan den 24 augusti och 11 september har du också möjlighet att förtidsrösta. Om röstkortet har kommit bort eller om du inte har fått något kan du kontakta valnämndens sekreterare Christian Bagan på telefon: 0370-33 10 11.

Du måste visa legitimation

Alla som ska rösta måste visa upp giltig legitimation. Glöm därför inte att ta med dig ID-handling samt ditt röstkort när du går och röstar. Detta gäller både vid förtidsröstning och vid val i vallokal på valdagen. Du kan också styrka din identitet genom att låta någon annan gå i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Eller så kan man vara känd av röstmottagaren.

Skjuts på valdagen

Valnämnden har hörsammat önskemålet om transport för äldre och/eller rörelsehindrade på valdagen 11 september till Töllstorpshallen. Möjligheten för skjuts gäller bara för de tre valdistrikten som har Töllstorpshallen som vallokal.

Om du behöver skjuts ska du ringa till valnämndens vice ordförande Bo-Göran Härestrand på 072-568 94 49.

Val på kommunens äldreboenden

Personal från valnämnden genomför mottagande av röster för boende vid kommunens äldreboenden söndagen den 4 september. Bäckgårdens vårdbostäder 09.00-10.00
Rosendals servicehus 11.00-12.00
Hamngårdens vårdbostäder 14.00-15.00

Förlorat röstkort

Väljare som blivit av med röstkort eller av annan anledning inte har detta tillgängligt kan få ett nytt genom att kontakta valnämndens sekreterare Christian Bagan alternativt samhällsutvecklare Anna Heijel på kommunkansliet i kommunhuset. Nytt röstkort kan även skrivas ut vid biblioteket i Gnosjö samt Hillecenter i Hillerstorp under förtidsröstningsperioden. På valdagen kan det också skrivas ut i Töllstorpshallen och i Nissafors skola.

Vem får rösta?

Du får rösta i riksdagsvalet om du är:

 • svensk medborgare och är – eller någon gång har varit – folkbokförd i Sverige. Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du får rösta i valet till regionfullmäktige och kommunfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
 • EU-medborgare, eller medborgare i Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige eller
 • medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Vissa personer får rösta med bud

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo.
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
 • lantbrevbärare.
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Regler när du röstar med bud

 • Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
 • Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen.
 • Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.
 • Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.

Kuvert för budröstning

Inner- och ytterkuvert för valförsändelse finns att hämta hos:

 • Kommunkansliet, kommunhuset i Gnosjö
 • Valnämndens ordförande:
  Louise Ottosson, Norrebo 12, Gnosjö, 073-1509001
 • Ordförandena i nedanstående valdistrikt:

Gnosjö Norra Reine Gustafsson
Ringvägen 31, Gnosjö, tel 0703-991251

Gnosjö Östra Carina Abrahamsson
Hornabogatan 2, Gnosjö, tel 070-5558963

Gnosjö Västra Klas-Göran Park
Parkgatan 19, Gnosjö, tel 070-5691286

Kulltorp Linda Johansson
Västanhaga 1, Kulltorp, tel 070-6551996

Kävsjö Anna Heijel
Brännehylte Södergård, Hillerstorp, tel 070-6898031

Åsenhöga-Källeryd Carina Lid, Mårtens väg 16, tel 070-3736163

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
Buden som tjänstgör två och två besöker dig i ditt hem och hjälper dig att budrösta. Buden har även rätt att hjälpa dig att göra i ordning din röst om du inte själv kan göra det. Buden har sekretess och kan bokas genom valnämndens sekreterare Christian Bagan 0370-331011.

Skärpt valhemlighet

Från årets val är det krav på skärpt valhemlighet vilket innebär att ingen annan skall kunna se vilka valsedlar du tar från valsedelsställen. Detta kan i sin tur innebära att vi kommer att begränsa antalet personer som släpps in i vallokalerna samtidigt och det därför kan vara risk för viss köbildning.

Text

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Christian Bagan
Valnämndens sekreterare
Telefon: 0370-33 10 11
Skicka e-post till Christian Bagan

Louise Ottosson
Valnämndens ordförande
Telefon: 073-150 90 01