Stipendier och pris

Vi delar varje år ut stipendier för att uppmuntra engagerade personer eller organisationer inom miljöområdet, föreningslivet och kulturen. Sedan 2013 delar kommunen även ut ett pris för att uppmärksamma god arkitektur. Välkommen att ansöka eller att nominera kandidater!

Här finns länkar till respektive stipendium:

Kulturstipendium

Gnosjö kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas varje år som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella områden till personer som gjort bemärkt insats. Medlen kan även sökas av studerande inom kulturområdet.

Läs mer och ansök om kulturstipendiet

Miljövårdstipendium

Stipendiet utdelas som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i Gnosjö kommun.

Läs mer och ansök om miljövårdstipendium

Ungdomsledarstipendium

Gnosjö kommun vill genom stipendier till ungdomsledare främja frivilliga ledarverksamheter och därigenom stödja föreningslivets fostrande och samhällsnyttiga arbete.

Läs mer och ansök om ungdomsledarstipendium

Arkitekturpris

Gnosjö kommuns arkitekturpris har som mål att uppmärksamma projekt som genom god arkitektur har givit samhället mervärden och bidragit till att förstärka Gnosjöandans unika kvalitéer. De projekt som byggts eller färdigställts under de tre senaste åren har rätt att bli nominerad till arkitekturpriset. En nominering till arkitekturpriset kan göras av vem som helst.

Läs mer och ansök om arkitekturpris

Musikstipendium

Eva och Roland Norles fond för musikutbildning utdelar sedan år 2007 ett stipendium på 10 000 kr för utbildning och utveckling inom musik. Stipendiet delas ut vartannat år. Sökande kan vara enskilda personer eller grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet.

Läs mer och ansök om musikstipendium

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: