Leader Västra Småland

LEADER är en metod inom EU som bygger på att flera olika intressenter går ihop för att tillsammans utveckla landsbygdens ekonomi. Syftet är att genom lokala utvecklingsprojekt skapa förutsättningar för en levande landsbygd där det skall vara attraktivt att bo och arbeta. I begreppet "landsbygd" innefattas även de tätorter som ligger inom LEADER-områdets gränser.

LEADER-stödet finansieras till 67 % av EU och staten.Övrigt offentligt stöd inom lokalt ledd utveckling ska vara minst 33 procent. Oftast bidrar våra medlemskommuner med denna finansiering. Nuvarande LEADER-programmet ingår i Sveriges Landsbygdsprogram och pågår mellan 2014-2020.

LEADER-områden

Sverige är uppdelat i 53 LEADER-områden och Gnosjö kommun ingår i LEADER Västra Småland där också Vaggeryds, Gislaveds, och delar av Jönköpings kommun ingår. Alla områden har sin egen utvecklingsstrategi baserad på områdets behov. De prioriterade områdena inom LEADER Västra Småland är:

Miljö & Infrastruktur: Förnybar energi och energieffektiviseringar, förstudier och informationsprojekt om bredbandsutveckling, kompetenshöjning, närproducerat och ekologiskt, miljömål för vatten.

Entreprenörskap: Nya näringar, utveckling av befintliga näringar, kompetenshöjning, arbetsintegrerande företagande.

Delaktighet: Mötesplatser, utvecklat föreningsliv, folkhälsa, kulturutbyten, inkludering och digital delaktighet.

Kultur: Stolthet och nyfikenhet, bevara kultur på nya sätt, tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar.

Projektstöd

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för lokalt ledd utveckling i Leader Västra Småland. Ett Leaderprojekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokal förutsättningarna i vårt Leaderområde. Projektstöden ska gå till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller skapar förutsättningar för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller en mera attraktiv landsbygd. Projektstöd-företagsstöd kan också lämnas till nytta för enskilt företag eller ett fåtal företag som samverkar.

Ett Leaderprojekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och målen i de aktuella EU-programmen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Leader Västra Småland
Telefon: 0370-33 10 30
info@leadervastrasmaland.se

Leader Västra smålands webbplats Länk till annan webbplats.

Adress
Leader Västra Småland
335 80  GNOSJÖ