Vi är en Fairtrade City-logotyp

Fairtrade City

Gnosjö kommun är en Fairtrade City och det ger oss
goda förutsättningar för att jobba mot FN´s globala
hållbarhetsmål - Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av
FN’s generalförsamling 2015 och innehåller 17 globala
hållbarhetsmål.

Genom att vi som kommun ställer krav i våra upphandlingar
om att produkter ska ha producerats på ett rättvist och
hållbart sätt bidrar vi till arbetet med Agenda 2030. Redan idag köper vi in en mängd produkter som är rättvist producerade genom att vi väljer Fairtrade-märkt, till exempel kaffe, te och bananer. Vår målsättning är att få med fler Fairtrade-märkta produkter i inköpen, samt att de produkter vi redan köper in ska öka i andel.

Vi arbetar inte bara för en mer hållbar kommun, utan även för en mer hållbar värld, och vi vill att du hänger med på resan. Ett enkelt sätt att bidra är att välja Fairtrade-märkta produkter när du handlar.

Vi har en samverkansgrupp i kommunen vars huvudsakliga uppgift är att sprida information om Fairtrade.

Vill du engagera dig mer är du varmt välkommen att vara med i vår samverkansgrupp. Vi kan även komma till din organisation eller ditt företag och berättar om hur ni kan vara med och bidra. Tveka inte att kontakta oss.

Gnosjö är diplomerad Fairtrade City sedan 2008 - tillsammans gör vi världen mer rättvis!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: