Sammanträdesdagar 2022, politiska möten

Här kan du se när kommunens olika politiska sammanträden sker under 2022.

Kommunfullmäktigemötet kan du följa direkt på webben via får videosändning.

Se videosändning från kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.


Sammanträdesdagar, januari - juni

Politiskt organ

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

januari

27

februari

24

mars

31

april

26

maj

25

juni

22

Kommunstyrelsen

januari

11

februari

8

mars

8

april

12

maj

10

juni

7

Samhällsbyggnadsnämnden

januari

5

februari

2

mars

2

april

6

maj

4

juni

1, 29

Samhällsbyggnadsutskottet

januari

19

februari

16

mars

16

april

20

maj

18

juni

15

Allmänna utskottet

januari

18

februari

22

mars

22

april

19

maj

17

juni

14

Socialutskottet

januari

17

februari

14

mars

14

april

19

maj

16

juni

20

Kultur- och utbildningsutskottet

januari

19

februari

23

mars

23

april

20

maj

18

juni

22


Sammanträdesdagar, juli - december

Politiskt organ

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

inget

i juli


augusti

25

september

29

oktober

27

november

24

december

20

Kommunstyrelsen

inget

i juli


augusti

9

september

6

oktober

4

november

8

december

6

Samhällsbyggnadsnämnden

inget

i juli


augusti

-

september

7

oktober

5

november

2

december

7

Samhällsbyggnadsutskottet

inget

i juli


augusti

24

september

21

oktober

19

november

16

december

19

Allmänna utskottet

inget

i juli


augusti

16

september

20

oktober

18

november

22

december

13

Socialutskottet

inget

i juli


augusti

15

september

19

oktober

17

november

14

december

12

Kultur- och utbildningsutskottet

inget

i juli


augusti

24

september

21

oktober

19

november

23

december

21

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: