Samhällsbyggnadsnämnden, föredragningslistor och protokoll

På den här sidan kan du ta del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll från de senaste två åren.

Vill du ta del av äldre protokoll, var god kontakta Sara Nilsson, nämndsekreterare på telefon: 0370-33 10 55

Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslistor och protokoll

Vi har under 2021 byggt om sättet vi presenterar sammanträdeshandlingarna. Söker du efter ännu äldre protokoll från samhällsbyggnadsnämnden var god skicka e-post till: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se så får du vidare hjälp.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Christer Gustafsson (KD)
Telefon: 070-362 23 64
christer.gustafsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
Telefon: 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
Telefon: 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Sara Nilsson
Telefon: 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se