Politiska sammanträdesdagar, protokoll och föredragningslistor

Här presenterar vi protokoll och föredragningslistor för politikernas olika sammanträden. Du kan även se vilka dagar våra olika styrelser och nämnder samt utskott sammanträder.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra webb-tvsändningar från kommunfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Registratorer hos kommunstyrelsen

Maria Thorup
Telefon: 0370-33 10 13

Therese Ebbesson
Telefon: 0370-33 10 51

kommun@gnosjo.se

Registratorer hos socialutskottet
Davud Duric
Telefon: 0370-33 10 14

socialutskottet@gnosjo.se

Registrator hos kultur- och utbildningsutskottet
Carin Mattsson
tel 0370-33 11 48

ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsnämnden
Martina Hogane
Telefon: 0370-33 10 81

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se