Storån har svämmat över vid utfarten mot väg 151 i Hillerstorp.

Vattennivåerna sjunker stadigt

I Gnosjö och Hillerstorp har vi fortsatt höga vattennivåer, men det har börjat sjunka undan rejält. Vi har extra uppsikt och följer utvecklingen noggrant.

Storån i Hillerstorp och Gnosjöån som går genom Gnosjö tätort har svämmat över i vissa partier. Vistas man i närheten av vattendragen ska man vara extra försiktig med tanke på de höga vattenflödena. Kanterna kan ge vika och vattnet kan också vara strömt.

Uppdatering 2023-01-26

Stabsläget har avslutats i kommunen, eftersom läget inte längre är lika akut. Vi arbetar fortsatt och kommer att undersöka vilka långsiktiga åtgärder som behövs. I detta samarbetar vi med andra aktörer, bland annat Länsstyrelsen i Jönköpings län och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.Det behöver tas ett helhetsgrepp kring översvämningsriskerna i framtiden.

Q-starmackens öppning är tidigast på torsdag eller fredag om besiktningen gått bra.

Prognosen visar att kulmen är nådd, men problemet kommer ändå att kvarstå flera veckor. Kommunen är i fortsatt beredskap för att snabbt kunna rycka ut om läget skulle förvärras.

Vi har tillgång till material och vi fortsätter att göra tillsyn runt vattendragen. Barriärer har byggts i Hillerstorp och iordningsställts på Brogatan och på Korgmakargatan. Sammanlagt rör det sig om omkring 265 meters barriär, som kommer att vara kvar tills vidare.

Värst drabbade är Brogatan, Kvarngatan och Korgmakargatan i Hillerstorp.

Vi har täta avstämningar med räddningstjänsten, länsstyrelsen och andra kommuner i vår närhet.

Åtgärder för att skydda din fastighet

Det finns olika sätt att säkra sitt hus eller fastighet mot en översvämning.

Anmäla översvämning via appen

Du kan anmäla översvämning via appen "Felanmälan Gnosjö kommun".

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa eller mejla oss.

Kontaktuppgifter
Växeln: 0370-33 10 00
Teknik och fritidsförvaltningen: tof@gnosjo.se

Om något är akut ringer du 112.

Senast uppdaterad: