Samtal med energin i fokus

Den 2 februari bjuder vi, tillsammans med Handelskammaren i Jönköpings län och Gnosjö Automatsvarvning, in lokala företag till ett möte kring energifrågan.

Elförsörjningen är beroende av lokala investeringar för att trygga energiförsörjningen lokalt. För att fortsatt kunna investera och utveckla industrin och näringslivet i regionen måste nya initiativ ta vid.

Dagen bjuder på presentationer från inbjudna gäster och en paneldiskussion. Där efter ges möjlighet att ställa frågor till experterna. Tillsammans ger vi perspektiv på lösningar av energifrågan.

Anmäl dig senast 27 januari

2 februari klockan 13.00 - 16.30
Hammargården, Läroverksgatan 2 i Gnosjö
Anmälan dig till maria.thorup@gnosjo.se senast 27 januari

Program

 • 13.00 - 13.10 Introduktion – Anna Engström, kommundirektör Gnosjö kommun
 • 13.10-13.30 Inledning, Sandra-Stina Vesterlund, Handelskammaren
 • 13.30-13.50 Samägda energiformer, Jeanette Rosén, Coompanion
 • 13.50-14.10 Energilagring i vätgas, Therese Silvander, Sweco
 • 14.10-14.30 Energilagring i batterier, Sweco
 • 14.30-14.50 Fika
 • 14.50-15.10 Planerbar basproduktion genom biokraft, Henrik Båge, Phoenix, BioFuel
 • 15.10-15.30 Delning av överskottsvärme genom fjärrvärme, André Svensson, Nevel
 • 15.30-15.50 Mjukvara för energifördelning, Nicklas Skogsberg, Energy Director
 • 15.50-16.20 Modererat samtal, Sandra-Stina Vesterlund, Handelskammaren
 • 16.20-16.30 Målbild Gnosjö kommun, Anna Engström, kommundirektör på Gnosjö kommun
 • 16.30-17.00 Frågestund, Sandra-Stina Vesterlund, Handelskammaren

Varmt välkommen att bidra till ett bra samtal.

Senast uppdaterad: