Gamla skolan rakt framifrån.

Rivningslov är klart

Öppet hus hålls torsdagen den 18 augusti med anledning att gamla Hillerstorp skola ska rivas. Välkommen till gamla skolan mellan klockan 16.00 och 18.00.

Under våren protesterade Hillerstorpare mot att skolan skulle rivas. Då beslöts att om det fanns någon, som ville betala för att byggnaden skulle forslas bort, så skulle detta göras. Ingen har velat forsla bort och ta över huset, som tills nu inrymt fritidshemmet Piraten.

Därför är beslutet om rivning åter igen taget. Kommunen har konstaterat att fritidshemmets lokal i den gamla skolbyggnaden är sliten och dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Därför är planen att Piratens verksamhet ska flytta in i någon av de nyare skolbyggnaderna.

Öppet hus för allmänheten hålls på torsdag den 18 augusti mellan klockan 16.00 och 18.00. Välkommen!

Hus med folk runtikring och en häst längst fram.

Bild hämtad från Kävsjö Hembygdsförening.

Senast uppdaterad: