Kristine Hästmark, Anna Engström, Markus Kauppinen, Göran Göhlin i en industrimiljö.

Från vänster: Kristine Hästmark, Anna Engström, Markus Kauppinen, Göran Göhlin.

Ny satsning på näringslivsfrågorna

En näringslivsenhet kommer inrättas och en näringslivschef rekryteras som ett led i kommunens satsning.

– Företagen i kommunen expanderar och då behöver också vi som kommun växla upp i näringslivsfrågor, säger kommundirektör Anna Engström.

Omorganisationen är ett resultat efter dialog med det lokala näringslivet om hur Gnosjö kommun kan möta företagens behov. Näringslivschef är en ny tjänst och kommer ingå i kommundirektörens ledningsgrupp vilket innebär att näringslivsfrågorna lyfts upp till kommunledningsnivå.

Politikerna är eniga

– Vi behöver stärka oss ytterligare i näringslivsfrågor och utöver kommunens grunduppdrag är det här vår viktigaste fråga, säger kommunalråd Kristine Hästmark (M).

Politiken är helt eniga i beslutet kring satsningen som möjliggör en tydligare struktur för hur näringslivsfrågor ska hanteras. Oppositionsråd Markus Kauppinen (S) har stora förhoppningar för vad en ny enhet kan innebära:

– Näringslivet hör ihop med så mycket och vi hoppas att ett närmre och bättre samarbete kan ge fart på bostadsproduktionen.

Förutom att inrätta en ny enhet har politiken sedan tidigare tagit beslut om att utöka antal tjänster på samhällsbyggnadsförvaltningen. En satsning för att kunna möta behovet av nybyggnationer och skapa bra förutsättningar för kommunen att växa.

Förväntansfulla företagare

Idag presenterades omorganisationen för lokala företagare och nyheten möttes enbart av positiva tillrop.

– Äntligen ett större fokus på näringslivsfrågor, det här är jättespännande, säger Andreas Hildingsson, vd för Swede wheel AB.

Andreas Hildingsson, vd på Swede wheel, i industrimiljö.

På bilden: Andreas Hildingsson.

Andreas Hildingsson ser hur näringslivsfrågor idag är mer komplexa och därför blir vikten av att företagare och kommun samarbetar ännu större. Något den ideella föreningen Gnosjöandans näringsliv håller med om.

– Om vi ska försätta att vara en näringslivsvänlig kommun behöver företagare och Gnosjö kommun kroka arm och göra detta tillsammans, säger Göran Göhlin, ordförande för Gnosjöandans näringsliv.

Senast uppdaterad: