Kommunfullmäktige 25 maj klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktige hålls den 25 maj. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas.

Mötet kan du även följa hemifrån via internet. Vi både direktsänder och eftersänder mötet. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 samt beviljande om ansvarsfrihet avseende Finnvedens Samordningsförbund.
 3. Årsredovisning 2021 samt budgetförslag 2023 för Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM).
 4. Handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet.
 5. Utökning av nyupplåning under 2022.
 6. Motion om bostadsbyggnation i kommunens mindre tätorter.
 7. Motion om inrättande av fritidshem i Nissafors.
 8. Medborgarförslag gällande gunga och utegym vid multiplanen/skateparken i Gnosjö.
 9. Medborgarförslag gällande skyddsrum och krigsplacering i Gnosjö kommun.
 10. Medborgarförslag gällande lekplats i Kulltorp.
 11. Medborgarförslag gällande mer satsning på integrationen i Gnosjö Kommun.
 12. Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar 2018-2020.
 13. Begäran om entledigande, Gert Carlsson (S).
 14. Fyllnadsval efter Pia Lind (S).
 15. Beredskap inom deltidsorganisationen för räddningstjänsten.
 16. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av teaterhus på fastigheten AGGARP 1:109.
 17. Begäran om entledigande från Kommunutvecklingsberedningen, Leif Gröhn (SD).

Senast uppdaterad: