Priset går till….

Nu står det klart vem eller vilka som fått årets arkitekturpris, hederspriset för god arkitektur och miljövårdsstipendiet 2021.

Christian och Linda Lundgren står utanför deras röda villa med plaketten, blommor och diplom i handen.

Christian och Linda Lundgren uppvaktades med plakett, blommor och diplom vid deras villa i Ingarp efter att ha blivit tilldelade årets arkitekturpris.

Arkitekturpriset

Kommunens pris för god arkitektur går till Christian Lundgren som byggherre för huset han och hans fru Linda byggt i byn Ingarp.

Motivering:

Gnosjö kommuns arkitekturpris 2021 går till Christian Lundgren som visar vad sann Gnosjöanda står för. Med start från ett par händer och en tom plätt mark i den lilla byn Ingarp har Christian Lundgren tillsammans med sin fru Linda byggt ett vackert hus med snickarglädje och har använt sig av eget virke i skogen som han ”bekymmerslöst” har sågat och hyvlat själv med sina egna maskiner.

Husets utformning smälter väl in i naturlandskapet samtidigt som vackra detaljer och färgval tar djärva uttryck och ger huset en egenartad stil. Genom att ta tillvara på platsens värden har de skapat ett hus som smälter in på platsen och harmonierar med naturens element och den befintliga bymiljön i en fin helhet.

Huset kommer förgylla byn Ingarp och ökar dess och kommunens attraktivitet i enighet med prisets stadgar.

Gruppfoto på representanter från samhällsföreningen Hillerstorpare i samband med uppvaktning efter att ha blivit tilldelade årets hederspris för god arkitektur.

Representanter från samhällsföreningen Hillerstorpare blir uppvaktade med blommor och diplom då de blivit tilldelade årets hederspris för god arkitektur.

Hederspris för god arkitektur

Hederspriset för god arkitektur går till samhällsföreningen Hillerstorpare.

Motivering:

Gnosjö kommuns hederspris för god arkitektur 2021 går till samhällsföreningen Hillerstorpare och alla som har varit delaktiga till uppförandet av den nya lekplatsen. Samhällsföreningen Hillerstorpare visar ännu en gång vad sann Gnosjöanda står för, med ledorden gemenskap, omtänksamhet och delaktighet har föreningen nu tagit ett barnperspektiv. Tillsammans med lokala företag och organisationer har de byggt en vacker och tillgänglig lekplats. Därmed har de skapat goda förutsättningar för barn att leka och trivas i Hillerstorp.

Lekplatsen kommer förgylla barns och föräldrars vardag och kommer öka kommunens attraktivitet, helt i enighet med prisets stadgar.

Gruppbild på representanter från företaget Joma AB tar emot pris och blommor efter att ha vunnit årets miljövårdsstipendium.

Representanter från Joma AB tar emot pris och blommor efter att ha vunnit årets miljövårdsstipendium.

Miljövårdsstipendium

Årets miljövårdsstipendium delas ut till företaget Joma AB för deras unika satsning på ett likströmssystem. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Motivering:

Gnosjö kommuns miljövårdsstipendium 2021 tilldelas Joma AB för deras unika satsning på ett likströmssystem med batterilager och solceller. Ett system där energiförlusten minimeras genom att strömmen inte behöver omvandlas från likström till växelström. Omställningen till så väl förnybar energi samt energieffektivisering visar på ett starkt engagemang i miljöfrågor. Att våga tänka nytt och gå före i energiomställningen är en viktig del i miljö- och klimatarbetet och därför tilldelas Joma AB 2021 års miljövårdspris i Gnosjö kommun.

Senast uppdaterad: