Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 27 augusti klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte är den 27 augusti. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Alla kommunens fullmäktigemöten är öppna, vilket betyder att du är välkommen, att på plats lyssna till vad som sägs och beslutas. Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och för att begränsa smittspridningen – vädjar vi till allmänheten att istället för att besöka sammanträdet titta på direktsändningen via våra webbtv-sändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan.
 2. Förfrågan om deltagande i upphandling av personlig assistans.
 3. Förfrågan om borgen från Stiftelsen Isabergstoppen.
 4. Redovisning av 2019 års partistöd.
 5. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2019 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning.
 6. Räddningsnämndens taxor och avgifter 2021.
 7. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 8. Prövning av fortsatt förtroendeuppdrag enligt KL 4 kap§ 7.
 9. Fyllnadsval, val av ledamot till Mediacenters styrelse.
 10. Delgivning, strandskyddsdispens.
 11. Medborgarförslag ang lekplats i Marieholmsbruk.

Senast uppdaterad: