Krisberedskapsvecka 6-12 maj

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Om elen försvinner och ingen vet hur länge den kommer vara borta?

Sverige är ett modernt land men ett modernt land är också sårbart. Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Den 6-12 maj är det den landsomfattande krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att fler människor ska fundera över hur de och deras nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som de är vana vid. Målgruppen för årets krisberedskapsvecka är 13-19 åringar. En film på temat kommer visas för skolungdomar senare i höst.

Förra året skickades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till Sveriges hushåll. Har du inte kvar den kan du komma och hämta en i kommunhuset eller ladda ner den på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida.

Mer information om hur du förbereder dig inför en kris hittar du här: https://www.dinsakerhet.se/ Länk till annan webbplats.

MSB är initiativtagare till krisberedskapsveckan.

Senast uppdaterad: