Koncerntänket

I vår kommuen har vi något som vi kallar "koncerntänket". Ordet kommer av en strävan att tänka och arbeta med "samhörighet över gränserna" och att kommunens alla verksamheter är en del i samma "familj".

 • Vi jobbar för en tydlig styrning med gemensamma strategiska mål.
 • Vi känner samhörighet och samarbertar över förvaltningsgränserna
 • Vi har stolta och positiva medarbetare.
 • I allt vi gör har vi invånarna i fokus.
 • Vi ger ett gott bemötande, både externt och internt.

Så här verkställer vi koncerntänket

 • vi har en tydlig styrmodell där gemensamma strategiska mål är en del av helheten.
 • vi arbetar med förvaltningsöverskridande samarbeten t.ex. uppdragsgrupper och analysgrupp.
 • vi samarbetar kring nämndmål över gränserna.
 • ett aktivt arbete med att utveckla våra personalförmåner, introduktion till nyanställda, introduktionsprogram till chefer, tydliga direktiv inom bland annat mål- och resultatstyrning.
 • vi i vår styrmodell har som röd tråd: "invånaren i fokus".
 • vi mäter vårt bemötande, jämför oss med andra kommuner och skapar ständig förbättring.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Vakant

@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)