Jämför verksamheter 

Det är viktigt att du som invånare har möjlighet att göra välinformerade val - dels när du ska välja verksamhet för ditt barn, dig själv eller en närstående, dels inför val till lokalpolitiken. Därför har vi samlat information som möjliggör jämförelser av våra verksamheter.

Jämför kommunens skolor

Här kan du jämföra Gnosjö kommuns skolor:

Jämför kommunens hemtjänst och äldreboenden

Jämför kommunen mot andra kommuner

Vill du jämföra kommunen mot andra kommuner rekommenderar vi sökning i kommun- och landstingsdatabasen KOLADA.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Vakant

@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)