En vuxen person och ett barn håller fingerspetsarna mot varandra.

Kvalitet och utveckling

Gnosjö kommuns tjänster och verksamheter är en viktig del av många invånares, företagares och besökares vardag.

Därför strävar vi som arbetar i kommunen att alltid ha dig som invånare i fokus. Det gör vi bland annat genom:

  • vårt koncerntänk (där vi sätter dig i fokus).
  • att jobba systematiskt med utveckling av våra verksamheter.
  • att sätta upp mål där vi strävar efter goda resultat för dig som användare av tjänsterna.

Effektivitet, menar vi, är en kommun som skapar hög kvalitet till rimlig kostnad. Hög kvalitet kan främst avgöras av dem som använder tjänsterna - därför menar vi att hög kvalitet föreligger då de flesta av våra brukare är nöjda.

Kommunens verksamheter handlar om ditt liv och dina pengar. Vårt mål är att leverera bra tjänster i alla skeden av ditt liv.

Här kan du ta del av de resultat som kommunen presterar och hitta statistik. Att du kan göra välinformerade val är en fråga om demokrati - vilket hela kommunens styrning bygger på.

Hjälp oss att bli bättre

Du får gärna lämna synpunkter på det vi gör eller inte gör. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna bli bättre och bättre.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Vakant

@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)