Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Gnosjö kommun har vi en överförmyndare som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Överförmyndaren i Gnosjö ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndaren i Gislaved, Vaggeryd och Värnamo.

Läs mer om god man / förvaltare

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Överförmyndare
Kari Parman
Telefon: 070-106 26 56
E-post: overformyndare@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö Kommun
335 80 Gnosjö