Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är gemensam för Gnosjö och Gislaveds kommuner. I nämnden sitter tre representanter för vardera kommun.

Räddningsnämnden ansvarar för:

  • att förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vidtas för att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet.
  • att minska antalet bränder och andra olyckor.
  • ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa skador, när nödlägen som bränder och andra olyckor ändå inträffar. 
  • ett uthålligt och mindre sårbart samhälle.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Gnosjö kommuns tre representanter i räddningsnämnden är:

Räddningsnämndens vice ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33-10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se 

Ledamot
Nicklas Huuva (KD)
tel 070-659 89 67 nicklas.huuva@gnosjo.se

Ledamot
Stig Axelsson (S)
tel 070-365 46 78 stig.axelsson@gnosjo.se

Räddningschef
Johan Nilsson
tel 0371-827 03 johan.nilsson@gislaved.se

E-post
raddningstjansten@gislaved.se