Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningsutskottet är ett utskott organiserat under kommunstyrelsen och dess ledamöter är även ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Utskottets verksamhet organiseras i fyra rektorsområden. Även kultur- och biblioteksverksamheten ingår i utskottets verksamhet.

Gnosjö rektorsområde och Hillerstorps rektorsområde som omfattar förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg. Gnosjöandans Kunskapscentrum som omfattar gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan på hemmaplan, kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildning

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Jan-Olof Bengtsson (M)
Kultur- och utbildningsutskottets ordförande 
Telefon: 070-629 92 15
jan-olof.bengtsson@gnosjo.se

Kultur- och utbildningsutskottets ledamöter Länk till annan webbplats.

E-post
ku@edu.gnosjo.se