Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är ett nytt utskott och under detta sorterar bland annat följande frågor:

Ekonomifrågor (dock ej beslut om budget eller budgetberedning)

  • Vissa personalfrågor
  • Kommunaltekniska frågor
  • Turism- och besöksnäring
  • Näringslivsfrågor
  • Fritidsfrågor
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Kollektivtrafikfrågor
  • IT-frågor

Utskottets viktigaste uppgifter är att hantera teknik- och fritidsfrågor.
I utskottets uppgifter ingår även att ansvara för Töllstorps fritidsområde, inklusive Töllstorps industrimuseum.

I detta ingår renhållning, vatten- och avlopp, gatu- och parkskötsel m m. Utskottet hanterar även turismfrågor, arbetsmarknadsfrågor, IT-frågor, kollektivtrafikfrågor och mycket annat.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss