Nämnder och utskott

I nämnderna och utskotten beslutar politiker i olika frågor. Gnosjö kommun har 6 politiska nämnder/utskott förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även kommunfullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fördelningen i fullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se