Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen.

I kommunstyrelsen finns 15 ledamöter, och dessa sitter även fördelade i de tre utskott som finns under kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

Ansvarsfördelning

Styrelsen är även kommunens finansorgan och ansvarar för ekonomisk planering och ska följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. I Gnosjö är kommunstyrelsen också ansvarig för den tekniska verksamheten, näringslivsfrågor, turismfrågor m m.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sina utskott för skolfrågor, sociala frågor och kultur- och fritidsfrågor. Socialförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen hanterar de praktiska frågorna.

Utöver dessa stora områden ansvarar kommunstyrelsen bland annat för:

 • personalfrågor
 • ekonomihantering/finansfrågor
 • informationsfrågor
 • IT-frågor och IT-utveckling
 • konsument- och skuldsaneringsfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor
 • turism- och näringslivsfrågor
 • mark- och bostadsförsörjning
 • gator/vägar
 • kollektivtrafik
 • vatten-, avlopp och renhållning
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
Kristine Hästmark (M)
Telefon: 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande
LarsÅke Magnusson (KD)
Telefon: 076-547 93 93
lars-ake.magnusson@gnosjo.se

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
Telefon: 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Allmänna utskottets ordförande
Kristine Hästmark (M)

Kultur- och utbildningsutskottets ordförande 
Jan-Olof Bengtsson (M)
Telefon: 070-629 92 15
jan-olof.bengtsson@gnosjo.se

Socialutskottets ordförande 
Stefan Lundell (KD)
Telefon: 079-065 30 35
stefan.lundell@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
Telefon: 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 15

E-post
kommunstyrelse@gnosjo.se