Kommunfullmäktiges ledamöter

Antalet platser i en kommuns fullmäktigeförsamling regleras av kommunallagen och grundar sig på kommunens invånarantal. I en kommun av Gnosjös storlek krävs minst 31 ledamöter. I Gnosjö finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige.

Ta del av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Sofia Svensson (KD)
sofia.svensson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Markus Kauppinen (S)
markus.kauppinen@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se