Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna i allmänna val vart 4:e år (samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktigevalen).

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer, vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder samt vad dessa nämnder skall ha för arbetsuppgifer.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla.

Så här följer du kommunfullmäktiges sammanträden

Under 2022 sammanträder kommunfullmäktige vid 11 tillfällen. Alla möten startar klockan 18.30 och hålls i fullmäktigesalen i kommunhuset. Alla fullmäktigemöten är offentliga. Det betyder att du kan vara med under mötet och lyssna. Du kan även följa fullmäktigemöten direkt på webben, via våra videosändningar.

Se webbsändningarna från våra fullmäktigemöten Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

Se sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Sofia Svensson (KD)
sofia.svensson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Markus Kauppinen (S)
markus.kauppinen@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se