Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen har en stor och viktig uppgift i vår kommun. Det mesta av arbetet går ut på att skapa och upprätthålla de förutsättningar som krävs för att samhället, såväl näringslivet som det privata, skall fungera. Som kommuninvånare ser vi det som en självklarhet att få friskt vatten ur våra kranar, att tryggt och säkert kunna ta oss fram på snöröjda gator och vägar, att vårt avfall tas om hand på ett miljövänligt sätt och att parker och planteringar är vackra och välskötta.

När det gäller utveckling och expansion har tekniska avdelningen även en nyckelroll med planering och exploatering.

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med:

 • avfallshantering
 • bidrag till enskilda vägar
 • fastighetsförvaltning
 • gator och gatljus
 • kartframställning
 • markförsörjning, inköp och försäljning av mark
 • parkförvaltning
 • skogsförvaltning
 • vatten- och avlopp
 • idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar
 • badplatser
 • fritidsgårdsverksamhet
 • föreningsservice och bidrag
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Postadress:
Gnosjö kommun
Teknik- och fritidsförvaltningen
335 80  GNOSJÖ

Telefon: 0370-33 10 00