Räddningstjänsten

Logga för räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö

I Gnosjö kommun har vi gemensam räddningsnämnd tillsammans med Gislaveds kommun.

Räddningstjänstens vision är att alla människor i vår region ska ha en trygg och säker miljö. Olycks- och brandriskerna ska fortlöpande minskas. Detta ska göras i samarbete mellan kommunernas förvaltningar, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner.

Vi utbildar också enskilda, företag och föreningar i brandskydd, hjärt-lungräddning och hemsäkerhet. Om en olycka ändå är framme har vi beredskap för att hantera allt från enklare insatser till omfattande industribränder.

Inom vårt ansvar ligger också att samordna båda kommunernas arbete med internt skydd och krishantering för övriga förvaltningar, så att robustheten ökar mot såväl små som stora påfrestningar.

Vid akuta situationer ring: 112

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Besökadress
Åbacken, Gnosjö

Postadress
Räddningstjänsten
Stegvägen 1
332 92 Gislaved

tel: 0371-810 00

E-post
raddningstjansten@gislaved.se